Casino Oyunlarına Özel Araştırmalar

Casino Oyunlarına Özel Araştırmalar

Casino oyunları oynayan kişiler üzerinde yapılan çalışmalarda, kişilerin özellikleri ve casino siteleri karşısında tutumları değerlendiriliyor. Yapılan araştırmalarda bazen hipnoz yöntemi kullanılırken bazen sadece belirli testler uygulanabiliyor. Casino Oyunlarına Özel Araştırmalar da çıkan ilginç değerlendirmeleri sizlerle payalaşacağız.

Casino Oyunlarına Özel Araştırmalar

Casino Oyunlarına Özel Araştırmalar

Kişilerin kazanç oranından ve hissettiklerinden bahsedilen bu araştırmalar yaklaşık olarak 2002 yılı itibariyle başlamıştır. Bu yıllarda yapılan araştırmalara katılan 60 yaş üstü 247 kişi bulunuyordu. Bu kişilere sunulan belirli yöntemler ile cevaplar alınabilmiştir. 247 kişi arasından 200’ü Afrikalı,188’kadın ve 98’i ise yüksek eğitim almış kişilerden oluşan kişilerdi. Yapılan araştırmalardan ortaya çıkan sonuçlarla 60 yaş üstü kişilerin bu tarz oyunlarda motivasyon destekli davranışlar sergilediği gözlemlendi.

Son yıllarda oldukça sıklaşan ve daha fazla yaygınlaşan Casino oyunları birçok yabancı ülkede yasal olarak devam eder ve ticari amaçlı işletilmesine izin verilir. Ülkemizde oynatılmasına ve kurulmasına izin verilmeyen Casino sektörü, ancak siteler ve kaçak yerler vasıtasıyla yapılabiliyor. Hatta bazı kişiler sadece Casino’ya katılım sağlamak için yurtdışına çıkmaktadır. Türkiye’de yapılan araştırmalarda ise en yaygın oyunun birinciliği loto oyunlarına veriliyor. Loto oyunlarını Casino oyunları takip ediyor.

Teorik Altyapı Araştırması

Şans oyunlarına bağımlılık düzeyi araştırmasında SDT rehberlik görevi yapıyor. SDT geçmiş yıllarda sömürü, istismar ve riskli davranışların araştırmalarında kullanılırdı (Neighbors 2002, Ark 2004, Williams 2006). Kişi davranışları ve hareketleri incelendiğinde ise, uyumsuz stratejiler görüldüğü ve şans oyunlarına katılan kişilerin kolay risk alabildiği kayıt edildi. Orta yaş üzerindeki kişilerde yapılan bu deneylerde, kendisini genç görünmek ve bu görünüme kavuşmak isteyen kişiler görülmüştür. Kişilerin yapmak istediklerini yapamaması ve özgürlüğe sahip olmamasından dolayı bu tarz oyunlara daha fazla eğilim gösterdiği ön görülür.  Eğlence amaçlı Casino oyunları oynayan kişilerin ise yetişkin ve olgun bireyler arasından çıktığı gözlemlendi (Chantal ve Vallerand 1996, Chantal ve ark. 1994, 2005, Neighbors ve ark. 2004, 2007). Yapılan çalışmalarda sadece eğlence amacıyla oyunlara katılım gösteren kişiler daha az sayıda iken, gelir elde etme amacıyla katılan kişilerin sayısı daha fazla sayıdadır. Maddi kazanç elde etmek isteyen kişilerin en fazla tercih ettiği yöntemlerden birisi Casino oyunları olarak belirlenmiştir.